Jak wygląda badanie kliniczne?

Wszystkie badania kliniczne prowadzone w Reumatice są zgodne z międzynarodowymi zasadami prowadzenia badań klinicznych tzw. Good Clinical Practice (w tłumaczeniu Dobra Praktyka Kliniczna, w skrócie GCP). Każde z badań musi być zarejestrowane w Polsce i posiadać zgodę niezależnej komisji bioetycznej.

Pierwszym etapem każdego badania jest szczegółowe zapoznanie pacjenta z kryteriami i celami badania oraz podpisanie świadomej zgody udziału w tymże badaniu. Jest ona niezbędna w celu przejścia do pierwszego etapu badania, czyli wizyty kwalifikacyjnej, podczas której oceniany jest stan zdrowia pacjenta. Wiążą się m.in. z wykonaniem badania EKG, ciśnienia tętniczego, pobraniem krwi, moczu. Często konieczne jest także prześwietlenie płuc, czasem rezonans magnetyczny. Koszt wszystkich tych badań pokrywa sponsor.

W zależności od wyników badań pacjent może zostać randomizowany, czyli przejść do właściwego etapu badań klinicznych. Wówczas zobowiązuje się do cyklicznych przyjazdów do placówki w celu dokonywania badań i regularnego stosowania leków. Czas każdego badania jest wyraźnie określony protokołem. Długotrwałe badania kliniczne mogą trwać nawet kilka lat, ale zdarzają się także badania kilkutygodniowe.
Oczywiście, w dowolnym momencie i bez żadnych konsekwencji pacjent może wycofać zgodę z udziału w badaniu. Konieczny jest jednak kontakt z lekarzem, gdyż nie zawsze możliwe jest nagłe odstawienie leku (czasem wskazane jest, aby dawka była systematycznie zmniejszana).

Pacjent może skontaktować się z lekarzem nawet po zakończeniu udziału w badaniu. Podstawową cechą badań klinicznych jest dbałość o pacjenta. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych po zakończeniu badania klinicznego, stan zdrowia może być nadal monitorowany pod kątem potencjalnych skutków ubocznych badanego leku.