RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Klinice Reuma Park Sp. z o.o. Sp.k. jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Możliwe formy kontaktu:
• listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,
• mailowo na adres: iod@reumapark.pl


OBOWIĄZEK IN FORMACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
których dane osobowe przetwarza Klinika Reuma Park Sp. z o.o. Sp.k. jako administrator – pobierz