Osteoporoza

Badanie kliniczne będzie trwało 19 miesięcy (549 dni) i wymaga 17 planowanych wizyt w ośrodku. Podczas badania pacjenci otrzymają dawkę leku w zastrzyku podczas trzech wizyt (wizyta 2, 11 i 15).

Prowadzony nabór pacjentów dotyczy zintegrowanej I/III fazy badania leku w zastrzyku (biosymilar denosumabu) , którego skuteczność jest porównywana względem leku Prolia. Badanie dotyczy wyłącznie kobiet po menopauzie w wieku od 55 do 80 lat z osteoporozą zdiagnozowaną w badaniu densytometrycznym.

Przez cały okres badania pacjenci są objęci profesjonalną opieką medyczną. Podczas każdej wizyty w ośrodku pacjenci podlegają bezpłatnym badaniom diagnostycznym (badanie RTG oraz densytometia kości w ramach kwalifikacji do badania), które służą do bieżącego monitoringu stanu zdrowia. Pacjenci nie ponoszą także kosztów podróży do ośrodka, gdyż za przyjazdy na wizyty pacjenci mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu (w badaniu jest określona maksymalna kwota zwrotu).

Po zakończeniu badania oferujemy możliwość skorzystania z opieki medycznej w naszym ośrodku u tego samego lekarza prowadzącego.

Aby wziąć udział w badaniu prosimy zarejestrować się uzupełniając dane w formularzu lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Po uzyskaniu danych kontaktowych do pacjenta zadzwoni lekarz lub osoba przez niego upoważniona, która w rozmowie określi czy pacjent wstępnie spełnia kryteria włączenia do danego badania klinicznego i umówi na wizytę.