Toczeń rumieniowaty układowy

Obecnie prowadzone są cztery badania kliniczne leków stosowanych w leczeniu tocznia. Są to II i III fazy badania leku tabletkowego, którego skuteczność jest porównywana względem placebo.

Każde z badań ma trwać 12 miesięcy i wymaga od pacjentów 12 przewidzianych protokołem wizyt w ośrodku.

Przez cały okres badania pacjenci są objęci profesjonalną opieką medyczną. Podczas każdej wizyty w ośrodku pacjenci podlegają bezpłatnym badaniom diagnostycznym, które służą do bieżącego monitoringu stanu zdrowia. Pacjenci nie ponoszą także kosztów podróży do ośrodka, gdyż za przyjazdy na wizyty pacjenci mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu (w zależności od badania jest to pełna kwota kosztu dojazdu lub częściowa – w niektórych badaniach jest określona maksymalna kwota zwrotu).

Po zakończeniu badania oferujemy możliwość skorzystania z opieki medycznej w naszym ośrodku u tego samego lekarza prowadzącego.

Aby wziąć udział w badaniu prosimy zarejestrować się uzupełniając dane w formularzu lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Po uzyskaniu danych kontaktowych do pacjenta zadzwoni lekarz, który w rozmowie określi, czy pacjent spełnia kryteria włączenia do danego badania klinicznego.