Wrzodziejące zapalenie jelita

Obecnie prowadzone są dwa badania kliniczne leków immunomodulujących III generacji w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita. Są to II i III fazy badania leku podawanego w postaci tabletek, odpowiednio leku TD1473 oraz upadacytynibu.

Obecnie prowadzone są dwa badania kliniczne leków immunomodulujących III generacji w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita. Są to badania I do III fazy leków podawanych w postaci tabletek: probiotyku MH002, modulatora receptora S1P amiselimodu oraz doustnego inhibitora integryn MORF-057.

Każde z badań charakteryzuje się różną długością przeprowadzania. Czas trwania leczenia przewidziany jest na okres od 0.5 do 2 lat.

Po zakończeniu badania oferujemy możliwość skorzystania z opieki medycznej w naszym ośrodku u tego samego lekarza prowadzącego.

Aby wziąć udział w badaniu prosimy zarejestrować się uzupełniając dane w formularzu lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Po uzyskaniu danych kontaktowych do pacjenta zadzwoni lekarz, który w rozmowie określi, czy pacjent spełnia kryteria włączenia do danego badania klinicznego.