Wrzodziejące zapalenie jelita

Obecnie prowadzone są dwa badania kliniczne leków immunomodulujących III generacji w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita. Są to II i III fazy badania leku podawanego w postaci tabletek, odpowiednio leku TD1473 oraz upadacytynibu.

Każde z badań charakteryzuje się różną długością przeprowadzania. Czas trwania badań przewidziany jest na okres od 3 do 5 lat.

Przez cały okres badania pacjenci są objęci profesjonalną opieką medyczną. Podczas każdej wizyty w ośrodku pacjenci podlegają bezpłatnym badaniom diagnostycznym, które służą do bieżącego monitoringu stanu zdrowia. Pacjenci nie ponoszą także kosztów podróży do ośrodka, gdyż za przyjazdy na wizyty pacjenci mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu (w zależności od badania jest to pełna kwota kosztu dojazdu lub częściowa – w niektórych badaniach jest określona maksymalna kwota zwrotu).

Po zakończeniu badania oferujemy możliwość skorzystania z opieki medycznej w naszym ośrodku u tego samego lekarza prowadzącego.

Aby wziąć udział w badaniu prosimy zarejestrować się uzupełniając dane w formularzu lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Po uzyskaniu danych kontaktowych do pacjenta zadzwoni lekarz, który w rozmowie określi, czy pacjent spełnia kryteria włączenia do danego badania klinicznego.